SPÁJAME SA DO KRAJSKEJ STRANY

Tím Kraj Nitra je otvorená platforma pre všetkých aktívnych ľudí Nitrianskeho kraja ochotných meniť svoje obce a mestá k lepšiemu.

V našom tíme sú rôznorodí ľudia z rozličných prostredí a s rozmanitými životnými príbehmi. Spája nás chuť meniť veci verejné k lepšiemu a úcta k princípom demokracie, transparentnosti a participácie. Sú medzi nami aktivisti aj ľudia s dlhoročnými skúsenosťami z komunálnej sféry. Naše výsledky hovoria o tom, že vieme ako zlepšovať život ľudí v našich komunitách, obciach a mestách.

Na jeseň tohto roka sa budú konať spoločné voľby do mestských zastupitelstiev, ako aj do krajského zastupiteľstva. Je to príležitosť urobiť z viacerých miest Nitrianskeho kraja otvorené a transparentne fungujúce samosprávy. Dokázali sme to pred štyrmi rokmi v Nitre a budeme neúnavne pracovať, aby sme zmenu priniesli aj do ďalších obcí, miest a tiež na kraj.

Našou spoločnou snahou je urobiť z nášho kraja lepšie miesto pre život.

Poslanie

Naším poslaním je kvalitné spravovanie vecí verejných. Veríme, že kvalita prostredia, v ktorom žijeme má priamy vplyv na to, ako sa správame. Veríme odborníkom a staviame na participácii, tak aby náš život bol šťastnejší a krajší. Myslíme na ďalšie generácie a uvedomujeme si potrebu zmien v zmysle zelených dohovorov a klimatickej krízy.

Hodnoty

Naše videnie sveta je demokratické, transparentné a proeurópske. Vyznávame hodnoty rozumu, vedy, humanizmu a porkoku. Pre potreby vytvárania dobre spravovanej spoločnosti sa budeme spájať a komunikovať, ako medzi sebou, tak aj s verejnosťou.

Radosť zo života v našom videní sveta znamená, čo najviac zelene, pohybu, kultúry, športu, miest na stretávanie sa a realizáciu. Zároveň je to, čo najmenej emisií, vizuálneho smogu a stresu. Za kľúčový považujeme boj s klimatickou krízou.

Kvalitné spravovanie vecí verejných
Využívanie noriem, štandardov a plánovania pri riadení úradov a organizácii.
Rozvoj mäkkých, ako aj investičných projektov na základe kvalitne spracovaných strategických a sektorových dokumentov, do tvorby ktorých sú zapojení aj obyvatelia.

Vzdelanie, solidárnosť a rovnosť šancí
Budovanie kvalitného školstva a sociálnych služieb, ktoré sa podieľajú na vyrovnávaní rozdielov a tvorbe rovnakej štartovacej línii pre všetkých. Podpora celoživotného vzdelávania, coworkingov, labov, vedy a výskumu.

Otvorenosť a participácia
Nikto nie je nepriateľ, každý môže prísť s dobrým nápadom aa je jedno z akého prostredia pochádza. Do rozhodovania zapájame odborníkov aj verejnosť.