Finančná podpora

Nestoja za nami žiadny oligarchovia a nie sme nikomu nič dlžný. O to dôležitejšia je pre nás Vaša finančná podpora, ktorú použijeme v kampani, bez Vás by to jednoducho nešlo. Ďakujeme za každé euro. 

Číslo transparentného účtu: SK5709000000005187196682