Nové Zámky

Martin Vyžinkár, poslanec mestského zastupiteľstva Nové Zámky

Som veľmi rád, že sa vytvorila iniciatíva ktorá je tu dnes po prvýkrát verejne prezentovaná. Príde mi to ako prirodzený proces a stav, že Nitra ako krajské mesto vplýva na mestá vo svojom okolí. Združenie Tím Kraj Nitra vnímam ako spoločenstvo aktívnych ľudí ktorí majú jeden prvok ktorý ich spája – tým je záujem o veci verejné. Tím Kraj Nitra by mal, podľa mňa, fungovať ako platforma pre odovzdávanie skúseností a hľadanie odpovedí na otázku ako spravovať kraj v ktorom žijeme tak, aby tu bolo lepšie ako je dnes.

V Nových Zámkoch sa ešte len vytvára pevnejšia štruktúra, ktorá bude súčasťou lokálnej strany Tím Kraj Nitra. Mne osobne sa pojem „lokálna politická strana“ veľmi páči, ide tu presne o podstatu, to čo je okolo nás, to čo je nám blízke a čo máme možnosť ovplyvňovať, to má podstatný vplyv na kvalitu nášho života.