Prečo náš tím

Súčasťou novovznikajúcej krajskej strany Tím Kraj Nitra je aj tím primátora Nitry Mareka Hattasa. V Nitre už štvrtý rok napĺňajú zmenu, krok po kroku menia mesto k lepšiemu.

Skúsenosti z Nitry bude Tím Kraj Nitra presadzovat aj v ďalších mestách a obciach Nitrianskeho kraja.

Takto meníme Nitru:

Mapa projektov v meste Nitra

Zmenili sme kultúru cestovania

Od januára 2022 jazdí v Nitre 80 úplne nových autobusov MHD a nový dopravca, spoločnosť Transdev. Išlo vôbec o najväčší tender v histórii mesta v hodnote 130 miliónov eur. Zvládli sme ho na výbornú, vďaka čomu máme nielen najmodernejšie vybavené autobusy na Slovensku, ale oproti konkurenčným ponukám šetríme na prevádzke MHD jeden milión eur ročne.

viac: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1650458905126547&id=920383491467429

Na zeleň dávame najviac peňazí v histórii mesta

Životnému prostrediu venujeme maximálnu pozornosť a do zelene dávame najviac peňazí v histórii Nitry. Robíme menšia aj väčšie zásahy, ktoré robia z Nitry ešte zelenším mestom ako je dnes. Od nových sakurových alejí na Klokočine a Chrenovej, cez stovky stromov v rámci náhradnej výsadby až po najmasívnejšie ošetrovanie drevín v našom krásnom Mestskom parku.

viac: https://www.nitra.sk/zobraz/obsah/32799

 

Sme úspešní v čerpaní fondov

Od roku 2019 sme pre mesto Nitra získali dotácie a fondy vo výške viac ako 18 miliónov eur. Z týchto peňazí veľmi efektívne rekonštruujeme školské budovy, rozvíjame cyklistickú infraštruktúru. Najväčší balík prostriedkov sme získali na Kreatívne centrum, ktoré podporí rozvoj malého podnikania vo sfére remesiel a umenia.
Otvorili sme most pre chodcov a cyklistov

 

Kalvársky most je novou dominantou Nitry.

Je ďalšou skladačkou do mozaiky cyklistickej infraštruktúry v našom meste. Už čoskoro začneme s výstavbou podjazdu pod Univerzitným mostom, okol rieky sa tak chodec a cyklista dostane pohodlne z mestského parku až po kalváriu.

viac: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1823816967790739&id=920383491467429

Otvorili sme nové cyklogaráže

Našou dlhodobou snahou je, okrem iného, aj budovanie cyklistickej infraštruktúry. K tomu patrí komfortné parkovanie bicyklov pri ceste za prácou alebo rekreáciou. Prístrešky pre bicykle sme vybudovali na piatich frekventovaných miestach. Dve cyklogaráže sú na záchytných parkoviskách v parku pri zimnom štadióne a na Chrenovej pri atletickom štadióne.

viac: https://www.nitra.sk/zobraz/obsah/33820

Dávame prednosť stromom pred autami

Zlepšujeme verejné priestory. Niekedy stačí aj drobnosť, ako na Mostnej ulici, kde dnes namiesto parkujúcich áut rastú stromy.

viac: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1654213611417743&id=920383491467429

Myslíme na životné prostredie

a preto v Nitre kompostujeme. Kompostovanie v domácnosti alebo v záhradke je najefektívnejší a najprirodzenejší spôsob ako minimalizovať množstvo komunálneho odpadu. Mestá majú v boji proti klimatickým zmenám obrovskú zodpovednosť. Tú môžu naplniť len za pomoci vlastných obyvateľov. My sme urobili prvý krok tým, že sme vyhlásili výzvu na kompostéry zadarmo. V ulciich Nitry boli pred našou výzvou 2 komunitné kompostéry. Dnes ich je na sídliskách 40 a ďalšie budú pribúdať.

viac: https://www.nitra.sk/zobraz/obsah/33969

Tvoríme nový územný plán

Odborne a s aktívnym zapojením verejnosti. Tak tvoríme územný plán, základný zákon na reguláciu procesov, ktoré sa dejú v meste. Je to spoločenská dohoda o tom, ako by naše mesto malo vyzerať. Jeho hlavnou úlohou je stanoviť pravidlá pre ďalší rozvoj, a to zrozumiteľne a realisticky.
Územný plán určuje či a akým spôsobom sa premení štvrť, v ktorej žijeme alebo či v okolí našej parcely môže vyrásť nová zástavba. Určí tiež, aké môžu byť nové domy vysoké, ako sa zmení dopravná komunikácia, ktorú každý deň využívame alebo kde pribudne ďalší park alebo ihrisko.

viac: http://uzemnyplan.nitra.sk/

Ideme cestou architektonických súťaží

Architektonické súťaže sú najlepšou možnou cestou ako do mesta priniesť kvalitnú výstavbu. Našou snahou je pozitívne pôsobiť na investorov a developerov a vplývať tak nielen na mestské projekty, ale aj na súkromný sektor. Prvou výzvou, kde sme formulovali zadanie, bola ešte v roku 2019 súťaž na rekonštrukciu bývalého kina Palace.
viac: http://uzemnyplan.nitra.sk/architektonicke-sutaze/

 

Tvoríme manuál verejných priestranstiev

Jeho prvá časť je s názvom Nitra viditeľná je hotová. Publikácia je nástrojom pre nachádzanie súvislostí, identifikáciu otázok a interpretáciu prostredia Nitry. Popisuje mesto ako previazané a živúce prostredie a je východiskovým bodom pre nadväzujúcu časť, ktorá bude zverejnená na jar 2022.
viac: http://uzemnyplan.nitra.sk/nitra-viditelna/

Máme škôlku ako v Škandinávii

V roku 2020 sme dokončili jednu z najmodernejších škôlok na Slovensku. V piatej najväčšej škôlke v Nitre je miesto pre 144 detí. Materská škola vznikla rekonštrukciou objektov v bývalých kasárňach pod Zoborom. V areáli kasární v súčasnosti pripravujeme revitalizáciu ďalších štyroch objektov, ktoré budú slúžiť ako kreatívne centrum pre všetky generácie ľudí.

viac: https://www.startitup.sk/nitra-prerobila-stare-kasarne-na-modernu-skolku-za-26-miliona-eur-nehanbili-by-sa-za-nu-ani-v-skandinavii/

Otvorili sme nový chrenovský cintorín

Nové pietne miesto za takmer 1,5 milióna eur vzniklo na Levickej ulici na Chrenovej. Okrem architektonicky zaujímavého domu smútku, rozptylovej lúky a kolumbária vzniklo na novom cintoríne približne 1 450 hrobových miest pre viac ako 2 500 osôb.

Staviame nájomné byty

Rozvoj mesta, to je aj výstavba nájomných bytov. V roku 2019 sme odovzdali 35 nájomných bytov na Čermáni, na jar 2022 dokončíme 33 bytových jednotiek na Dieloch a v prípravnej fáze je projekt 220 nájomných bytov na Tehelnej ulici na Čermáni.
Ak chceme v Nitre udržať mladých a ponúkať dostupné bývanie pre tých, ktorí to najviac potrebujú, je nájomné bývanie jednou z ciest.

Bojujeme s vizuálnym smogom

Od roku 2019 sme z ulíc nášho mesta odstránili viac ako 200 reklamných zariadení, od plachiet, cez rôzne tabule a obrovské množstvo billboardov. Doslova najžiarivejším príkladom našej snahy je odstránenie dvoch rušivých veľkoplošných obrazoviek pri bývalom OD Prior a OC Mlyny.

 

Šetríme verejné zdroje

Proces verejného obstarávania v Nitre je transparentnejší ako kedykoľvek predtým. Navyše, mesto výrazne šetrí verejné financie. Vďaka obstarávaniu cez systém Josephine sme len na desiatich zákazkach ušetrili oproti predpokladanej hodnote viac ako 609 000 €.
Kvalitne nastavenou súťažou na MHD sme zabezpečili, že sa nám prihlásili traja uchádzači. Víťaz ponúkol sumu o 1 milión eur ročne nižšiu ako druhý v poradí.
Kvalitnou súťažou ušetríme aj na novej webovej stránke. Za dosluhujúci web, spolu so všetkými elektronickými službami sme platili 15 tisic eur mesačne. Po novom to bude o 9 tisíc eur mesačne menej.

Chránime deti a mládež

Nitra ako vôbec prvé mesto v stredoeurópskom regióne zavádza Islandský model prevencie a podpory zdravého životného štýlu. Podpísali sme zmluvu s Islandským centrom pre sociálny výskum a analýzu pri Rejkjavickej univerzite.
Islandský model počas 20 ročnej existencie prevzali krajiny celého sveta, najmä vyspelé severské štáty a krajiny západnej Európy.

Podporujume šport, najmä mládež

Cieľom je chrániť deti v najcitlivejšom veku pred užívaním návykových látok. Zaviedli sme nový systém dotácií založený na jasných a merateľných ukazovateľoch. Zadefinovali sme strategické športy a nastavili udržateľný a transparentný spôsob podpory HK Nitra. V spolupráci s hokejovým klubom sme zriadili centrá športu pri štyroch základných školách, kde sa tréneri venujú deťom v družinách a vedú ich k pohybu.

Zamerali sme sa aj na športovú infraštruktúru a postupné financovanie opráv a modernizácie športovísk.

Chránime seniorov

Počas pandémie bolo minimum priestoru na stretávanie sa, o tom viac práce sme mali s tým, aby sme chránili tých najzraniteľnejších, teda seniorov. Eše pred pandémiou sme zriadili Radu seniorov, čo je orgán, ktorý nám významne pomáha mať priamy kontakt s našimi staršími a vedieť v reálnom čase reagovať na ich podnety. Počas krízy sme pre seniorov šili rúška, rozvážali nákupy, distribuovali respirátory a v momente, kedy nebol dostatok očkovacích miest sme neváhali a zriadili mestské mobilné očkovacie tímy.

Bezpečnejšie mesto bez hazardu

V Nitre sme si prešli zložitým procesom zákazu tvrdého hazardu a pozitívny dopad sa dostavil v podstate okamžite. Do jedného roka od schválenia nariadenia zmizlo z ulíc hneď niekoľko veľkých herní, kasín a množstvo automatov.
Namiesto hazardných prevádzok máme potraviny, posilňovňa, kaviareň a či reštauráciu.

Revitalizujeme Brezový háj

Mesto zrevitalizuje Brezový háj na moderný a najmä bezpečnejší priestor. Zároveň vysadíme takmer 400 nových stromov.
Pribudne nová zeleň, lavičky, športové prvky aj nové detské ihrisko.
S výstavbou okolitých bytových komplexov Brezový háj a Living Park mesto počíta so zvýšeným pohybom mladých rodín a ich záujmom tráviť voľný čas v priestoroch parku. Preto mesto vybuduje z Brezového hája pod Zoborom atraktívny a najmä bezpečný lokálny park.
viac: https://www.facebook.com/hattasprimatorom/posts/281276173819005

Odhalili sme Pamätník slobody z fragmentov Berlínskeho múru

Berlínsky múr je najvýznamnejším symbolom zločinov komunizmu. Jeho fragmenty nám budú aj tu v Nitre pripomínať, že demokracia nie je a nikdy nebude samozrejmosťou.

viac: https://www.nitra2026.eu/v-nitre-odhalili-novy-pamatnik-slobody/

Komunikujeme otvorene a včas

Komunikácia mesta prešla od decembra 2018 radikálnou zmenou. Mesto má po rokoch hovorcu a výkonný tím, ktorý informuje obyvateľov mesta o všetkých dôležitých témach v reálnom čase. V mediálnom mixe využívame všetky dostupné médiá, online aj tradičné.
Radničné noviny vychádzajú v náklade, ktorý pokrýva všetky domácnosti v meste a oficiálny Facebook mesta Nitra dnes sleduje 25 000 ľudí, oproti necelým 5 tisíckam z pred dva a pol roka. Komunikujeme otvorene, slušne a v čo najkratšom čase.

Máme novú vizuálnu identitu

Mestá sa dnes pohybujú v konkurenčnom prostredí. Jasný identita, komunikácia a vizuálny štýl nám pomáha byť úspešnými v zápolení o investorov, návštevníkov, pracovnú silu, študentov a taktiež tým povzbudzujeme hrdosť obyvateľov na vlastné mesto.

V súťaži návrhov, ktorú hodnotila medzinárodná odborná porota pod záštitou Únie grafických dizajnérov Slovenska uspelo Nitriansko-bratislavské trio Andrej&Andrej a KHN Office. Porota ocenila najmä nadväznosť na históriu, hravosť a exkluzívne písmo Glagolic Neue, ktoré víťazi vytvorili špeciálne pre Nitru.

 

Vynovili sme základnú školu v Dražovciach

Počas leta 2021 prebehla na Základnej škole Ščasného v Dražovciach rekonštrukcia strechy. Novú krytinu dostali viaceré samostatné objekty - hlavná budova školy, budova starej školy a telocvičňa. Následne sa práce presunuli do interiéru. Opravou prešli nevyhovujúce šatne, sprchy a sociálne zariadenia. Mesto v areáli základnej školy investovalo aj do oplotenia futbalového ihriska. Celková hodnota rekonštrukcie bola takmer 234-tisíc € s DPH a hradená bola z rozpočtu mesta Nitra.

 

Opravili sme multifunkčné ihriská

Nitra má v správe mestskej spoločnosti Službyt šesť multifunkčných ihrísk. Väčšina z nich slúži ešte od roku 2008. Za ten čas došlo k takému opotrebovaniu, že na ich obnovu už nestačili bežné údržbárske práce, ale bol nutný zásah špecializovaných firiem. Mesto preto opravilo pt zo šiestich ihrísk - na Chrenovej, Kyneku, Dieloch, v Párovských Hájoch a Janíkovciach. Celková suma prác predstavuje 54 tisíc eur bez DPH. Z toho najvyššia suma, viac ako 30 480 eur, išla na zapieskovanie, kompletnú výmenu hracieho povrchu, mantinelov a basketbalových košov na multifunkčnom ihrisku na Popradskej ulici na Dieloch.

Zrekonštruovali sme Kráľovskú cestu

Takmer 170-metrový úsek Kráľovskej cesty na hradnom kopci sme začali rekonštruovať v júli 2021. Počas prác došlo k odhaleniu pôvodnej historickej dlažby v hornej časti. Išlo o úsek dlhý približne 50 metrov na mieste, kde sa cesta napájala na námestie Jána Pavla II. Vysúťažená firma odstránila pôvodný povrch, ktorý tvoria andezitové kocky. Každý použiteľný kus bol znovu umiestnený na svoje miesto. Zvyšok bol doplnený novou dlažbou, ktorú schválil Krajský pamiatkový úrad.
Súčasťou prác bolo aj vybudovanie troch nových dažďových vpustí a umiestnenie desiatich pouličných LED svietidiel.
Celkové náklady na rekonštrukciu boli 240-tisíc € a hradené boli z rozpočtu mesta Nitra.

Začali sme s rekonštrukciou a reorganizáciou Hollého ulice

Hollého ulica je jedna z najfrekventovanejších nitrianskych dopravných tepien. Jej stav bol dlhodobo zanedbávaný. Rozhodli sme sa, že to zmeníme a urobíme z nej modernú mestskú ulicu, ktorá bude plnohodnotne fungovať pre chodca, cyklistu, človeka cestujúceho v MHD aj šoféra. Aktuálne sme v tvorbe prípravy projektovej dokumentácie.

viac: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1791770284328741&id=920383491467429

Zjednodušili sme parkovanie v centre

Situácia v centre Nitry bola neudržateľná. Obyvateľ mesta, ktorý chcel zájsť na hlavnú poštu, na úrady alebo na rýchly nákup musel doslova krúžiť, kým našiel parkovacie miesto. Pristúpili sme preto k radikálnemu kroku a uprednostnili krátkodobé státie pred dlhodobým.
Aby sme uvoľnili centrum mesta, ponechali sme len rezidentské, abonentské a ŤZP parkovacie karty. Navyše sme zrovnoprávnili SMS lístok s lístkom z automatu. Dnes v centre zaparkujete pohodlnejšie a výrazne rýchlejšie.

 

Rezidentské parkovanie

Ďalším krokom v zabezpečení dostupného státia pre obyvateľov mesta je rezidentské parkovanie. Vyčlenili sme 800 tisíc na nové parkoviská, nové automaty a projektovú dokumentáciu pre spustenie prvej etapy.

Oživujeme Pešiu zónu

Nové multifunkčné sedenie, ktoré sme postavili na Svätoplukovom námestí sa okamžite stalo obľúbeným miesto všetkých obyvateľov Nitry. Je to krásny príklad relatívne drobného zásahu, ktorý má veľký dopad na verejný priestor a mení pocit z inak neútulného miesta na “obývačku” na námestí. Táto realizácia vzišla z Hackathonu 2019. Medzičasom sme na námestí urobili parkové úpravy, na jar 2022 vysadíme nový trávnik a následne pribudne vodný prvok.